سبعیت صدام

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
سبعیت صدام

آنها گمان می‌کنند که صدام را با این کمکها می‌شود نجات داد؛ و اگر نجات پیدا کرد. دست آنان را به گرمی می‌فشارد. غافل از آنکه با آن خوی سلطه‌جویی و بلندپروازی و سبعیتی که در او هست فرصت نفس کشیدن به آنان را نخواهد داد، و با بهانه‌های واهی به کشورهای آنان تجاوز خواهد کرد.