شایعه سازی

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
شایعه سازی

اکنون علی رغم دروغپردازیها و عربده‌کشیدنها، آنچه برای صدام مانده است شکستهای پی در پی و جنایتهای وحشیانه نسبت به مردم مرزنشین، بخصوص مناطق عرب‌نشین و کردنشین، و همچنین دیگر شهرهای ایران و به شهادت رساندن زنان و کودکان و مردان بیگناه می‌باشد.
و آنچه برای دشمنان اسلام و انقلاب، چه آنان که در راس کشورهای کفر و دولتهای الحادی هستند و چه آنهایی که به این دولت‌ها پناه برده‌اند، مانده است شایعه‌سازیهای واضح البطلانی است که جز عده‌ای بی‌خبر از اوضاع ایران و منطقه کسی باور نمی‌کند.
بی‌تردید باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده باشد که کمک‌های همه جانبه ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای تبلیغاتی شبانه روزی آنان تا کنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این نیز به خواست خداوند تعالی مفید نخواهد بود.