عدم حضور گروهکها در جنگ

سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی (مشکلات امر قضاوت)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۶ رجب ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
عدم حضور گروهکها در جنگ

دعوی نکنید که ما در جبهه مشغول جنگ هستیم. دعوی این را نکنید که ما از اول تا حالا همیشه طرفدار اسلام و یا طرفدار از مردم بودیم. این را دعوی نکنید؛ برای اینکه از شما پذیرفته نیست و شما قبل از اینکه اینجا به این مطلب برسید، مشت خودتان را باز کرده‌اید.