نفاق حامیان صدام

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
۱۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
نفاق حامیان صدام

آنهایی که از اول تا حالا به صدام اسلحه دادند، پول دادند و ارتش برایش فرستادند، اینها همه می‌گویند ما مسلمان هستیم و طریقه ما طریقه اسلام است، با کی اینها دارند مبارزه می‌کنند؟ با آن جمعیتی که از بچه و بزرگشان، از مرد و زنشان، از حکومت تا مجلس و تا هر جا انسان ملاحظه می‌کند و آنها هم می‌دانند، همه هر چه دارند هی فریاد اسلام را می‌زنند؟