حمایت دولتها از صدام

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
۱۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
حمایت دولتها از صدام

می‌بینیم که کشورهای مختلفی با یک همچو ستمگر و یک همچو خبیثی دارند کمک می‌کنند؛ اسلحه می‌فرستند و همه چیز، افراد هم می‌فرستند تبلیغات می‌کنند، اکثراً صرف وقت می‌شود برای اینکه این جمهوری اسلامی را از بین ببرند.