حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
صبح ۱۳ آبان ۱۳۶۱/ ۱۷ محرم ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا

چنانچه قدرت امریکا نبود، صدام هم نمی‌توانست که این کار احمقانه را بکند. و اگر قدرت امریکا نبود، اسرائیل هم نمی‌توانست که این کار سفاکانه را بکند. و اگر قدرت امریکا نبود این دولتهای اطراف خلیج و امثال اینها هم این کارهایی را که حالا انجام می‌دهند، نمی‌دادند.