پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام

پیام به رزمندگان اسلام (فضیلت جهاد در راه خدا- تجلیل از مقام رزمندگان)
۵ دی ۱۳۶۱/ ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام

نیروهای مردمی و عشایری شجاع و دلیر که در شکستن حصر آبادان تا شکستن دژ محکم خرمشهر تا فتح بزرگ محرّم، نقش اساسی داشتند و به صورت حریف ستمگر- که تا بن دندان به سلاحهای امریکا و شوروی و دیگر قدرتها و از پشتیبانی مالی و نظامی مرتجعان منطقه مجهز و برخوردار بوده است- آن چنان سیلی زدند که داغ رسوایی آن بر جبهه صدامیان در تاریخ خواهد ماند. قدرتهای بزرگ و حامیان صدام تا کنون باید فهمیده باشند که قدرت نظامی و سلاحهای مدرن هرگز نمی‌تواند با خشم انقلابی و مقدس ملتها مقابله کند.