دولتهای منطقه موید جنایات صدام

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته جنگ تحمیلی (حمایت ابرقدرتها از متجاوز)
۳۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
دولتهای منطقه موید جنایات صدام

امریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولتهای اسلامی مشغول فعالیت، از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال مزدور یا فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر شیوه‌های استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و مستضعف جهان هستند که باید چشم و گوش خود را باز کرده و این توطئه‌ها را خنثی کنند.

...اکنون که از جمهوری اسلامی سیلی خورده و امیدی برایش نمانده است، به دولت فرانسه نیز متشبث شده است تا با کمک سلاحهای مخرب به منابع اقتصادی ایران ضربه بزند و برگی بر جنایات خود بیفزاید. این جانب به همه کشورهای منطقه و کشورهایی که به نحوی از نفت استفاده می‌کنند هشدار می‌دهم که دولت ایران با تمام قدرت در مقابل این جنایت ایستادگی می‌نماید؛ و مصمم است تا در صورت وقوع‌ چنین جنایتی، با تمام قدرت تنگه هرمز را مسدود کند و اجازه ندهد حتی یک قطره نفت از آنجا صادر شود. مسئول پیامدهای این حادثه بزرگ دولت فرانسه است.