علت حمایت قدرتها از صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)
۱ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۰۵ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
علت حمایت قدرتها از صدام

صدام هم مقابل اسلام ایستاده است، از این جهت آنها هم زیر بغلش را نگه داشته‌اند که نبادا یکوقت چه بشود. لکن خدای‌ تبارک و تعالی اگر اراده فرموده باشد تمام این کیْدها به خودشان بر می‌گردد.