انحطاط جوامع بین المللی

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
۱۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
انحطاط جوامع بین المللی

شما اگر چنانچه از این جوامع بین المللی که ما می‌شناسیمشان- یعنی تا حدودی- بخواهید دعوت کنید که بنشینید و ببینید متجاوز کی است، مطمئن باشید که اگر از یک کشورهای صالح- اگر باشند- نخوانید اشخاص را برای رسیدگی، آنها قبلًا شما را محکوم کرده‌اند! قبلًا آنها ما را متجاوز شاید محسوب کرده‌ باشند! و اینها همان انحطاطی است که من عرض می‌کنم رو به انحطاط اخلاقی ما هستیم و ما باید چه بکنیم و اسلام باید چه بکند با این اخلاقی که دیگر به افتضاح کشیده شده است، با این وضعی که دیگر آن روزی که اینها شکست خوردند و رفتند بیرون و زدند ایرانیها آنها را بیرون کردند، آن روز هم باز هی گفته می‌شود که صدام افراد خودش را خواسته است دیگر! بعد از اینکه واضح شده این مساله در همه جا، از خارج آمدند دیدند و گفتند که مساله چی بوده، حالا هم باز آنجا را نمی‌خواهند به رو بیاورند که شکست خورده، می‌گوید که ایشان خواستند افرادش را لا بد صلح‌جویی بوده این! اینها همه علایم این است که دنیا رو به سراشیبی است؛ یعنی، این قشرهایی که دارند دنیا را اداره می‌کنند اینها رو به سراشیبی هستند.
و ملتها باید متوجه به این معنا باشند که ملتها را اینها نکشانند همراه خودشان رو به سراشیبی.