همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم

پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‌
۱۶ مهر ۱۳۵۷/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۸
معلمان, دانش آموزان, دانشگاه و رسالت آن, اساتید دانشگاهی, دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان,
همراهی دانشجویان و دانش آموزان با قیام مردم

اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی رژیم پوسیده در راس آن است دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه خداست به آنان پیشنهاد کنید، و در صورتی که نپذیرفتند، از آنان احتراز کرده و صریحاً مقاصد منحرف آنان را برای مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین و ملت و کشورند و می‌خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران بین المللی به غارتگری خود ادامه دهند و ملت را به حال فقر و عقب‌ماندگی نگه دارند...

شما دانشجویان موظف هستید که از قیام حق طلبانه و مردانه قشرهای کارگر و کارمندان محروم و مسلمان ایران که به اعتصاب کشیده شده است پشتیبانی کنید.