پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام

پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‌
۱۶ مهر ۱۳۵۷/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۸
دانش آموزان, دانشگاه و رسالت آن, دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, دانشگاه اسلامی, احکام شرع, آموزش و پرورش, تفرقه,
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام

هان، ای عزیزان من! در محیط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها آگاهانه و متعهد بپاخیزید و به هم پیوندید و برای نجات اسلام و کشور کوشش کنید، و قبل از هر چیز عملًا از احکام پر ارج اسلام که سعادت ملتها را بیمه نموده است پیروی کنید، و جناحهایی را که در اثر تبلیغات اجانب، فریب خورده و بعضی مکتبها را پذیرفته‌اند و یا به‌ آنها تمایل پیدا کرده‌اند، از حیله دشمن آگاه کنید، و جنایتهای سران حیله باز مکتبهای منحرف را افشا کنید، و برای نجات کشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کنید، و با صراحت خواستهای ما را که خواست همه مستضعفین است به آنان گوشزد کنید، و شعار ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پیشنهاد کنید، باشد که با شناخت صحیح به شما بپیوندند. و از طرف من به آنان بگویید اسلامی که شما از زبان دیگران یا ناآشنایان به مکتب قرآن شنیده‌اید و یا منحرفان تفرقه طلب و عمال استعمارگران به شما معرفی کرده‌اند اسلام نیست؛ بیایید اسلام عزیز را از دانشمندان آشنا به منطق قرآن بشنوید و در آن، چیزی را که بالاتر از آمال و افکار شماست بیابید، و گول مبلغان استعمارگران را مخورید؛ یک نظر سطحی به وضع سران این گونه کشورها کافی است که شما را بیدار کند.