هوشیاری و شناخت عوامل نفاق به وسیله دانشجویان

پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‌
۱۶ مهر ۱۳۵۷/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۸
حوزه و دانشگاه, دانشگاه و رسالت آن, دانشجویان, حزب توده, دانشگاه و دانشگاهیان, وحدت حوزه و دانشگاه,
هوشیاری و شناخت عوامل نفاق به وسیله دانشجویان

طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند، و بر اساس به دست آمدن استقلال و آزادی و خلع ید غاصبان از حقوق ملت در تمام ابعادش، به سایر طبقات ملت بپیوندند... بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید و گول خدعه‌های دستگاه شاه را که با طرحهای مختلف می‌خواهد ایجاد نفاق کند نخورید؛ زیرا از قراری که شنیده می‌شود، می‌خواهند گروهی از دست نشاندگان و مامورین شاه را وادار کنند و در دانشگاهها شعارهای کمونیستی بدهند تا مردم را از خطرات آن بترسانند. «حزب توده» حزب کثیف مرتبط به دستگاه شاه است و تمام شعارها و نمایشها برای سست کردن نهضت اسلامی و نجات شاه از سقوط و برقرار داشتن دستگاه چپاول و پایدار ماندن چرخهای سوء استفاده از مخازن ملت محروم است، شما دانشجویان عزیز موظفید این نقشه شیطانی را نقش بر آب کنید.