تربیت نمودن اسرا

سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
۱۷ مرداد ۱۳۶۱/ ۱۸ شوال ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
تربیت نمودن اسرا

در جبهه‌ها که بحمد الله، همه‌ شماها منسجم و مشغول خدمت هستید، وقتی که اسرا را می‌گیرید، اسرای مجروح را می‌گیرید یا اسرای سالم را می‌گیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها امروز تحت سلطه شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتان رفتار بسیار اسلامی و انسانی باشد، که وقتی که این اسرا یک وقتی در محالّ خودشان رفتند، همه برای شما تبلیغ کنند، نه اینکه- خدای نخواسته- برای یک کار جزئی، اینها دشمن بشوند و وقتی رفتند در محالّ خودشان، تبلیغ سوء بکنند. اینها مسائلی است که باید تمام جهاتش را ملاحظه کرد.