صلح بدتر از جنگ

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)
۱ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۰۵ «۱»
صلح تحمیلی و حقیقی,
صلح بدتر از جنگ

از اول جنگ نکردیم، جنگ نمی‌خواستیم، از حالا هم نمی‌خواهیم، بعدها هم نمی‌خواهیم، اما صلحی که از جنگ بدتر است هم نمی‌خواهیم.