غارت، منطق ظالمها

مصاحبه با خبرنگار ژاپنی (جنایات امریکا- اهداف انقلاب)
۵ آذر ۱۳۵۸/ ۶ محرّم ۱۴۰۰
استکبار جهانی,
غارت، منطق ظالمها

منطق ظالمها اين است كه بايد اينها را غارت كرد. اينها آدم اصلًا نيستند. اين ابرقدرتها ما را اصلًا آدم نمى‌دانند. مظلومها را در هر جا هست، در ممالك خودشان كه هست. مظلومها را جزو بشر حساب نمى‌كنند.