صنعتی کردن کشور

مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند» درباره حکومت اسلامی‌
۱۸ آبان ۱۳۵۷/ ۸ ذی الحجه ۱۳۹۸
صنعت,
صنعتی کردن کشور

سوال: [برنامه شما راجع به اصلاحات ارضی، برنامه صنعتی کردن، فروش مواد اولیه مثل نفت و موضع شما در مورد اوپک و جنگ اعراب چیست؟]
- ایران بسرعت می‌تواند مشکل کشاورزی خود را حل کند، به طوری که هم کشاورز به یک زندگی انسانی در حد دیگران برسد و هم مملکت از واردات مواد غذایی بی‌نیاز گردد. و ما برای صنعتی شدن کشور تلاش می‌کنیم، و لکن نه صنعت مونتاژ که هم کشور را هر چه بیشتر به اجانب وابسته کرده است و هم اکثریت فقیر و محروم را در خدمت مشتی ثروت‌اندوز متجاوز قرار داده است.