عقب افتادگی دانشگاه ها

سخنرانی در جمع صادرکنندگان خشکبار (کارنامه حکومت پهلوی)
۱۷ بهمن ۱۳۵۷/ ۸ ربیع الاول ۱۳۹۹
دانشگاه قبل از انقلاب اسلامی,
عقب افتادگی دانشگاه ها

در این پنجاه سال حکومت سیاه، سلسله پهلوی برای ایران تقریباً باید گفت هیچ نگذاشتند؛ یعنی سرمایه‌های انسانی را و سرمایه‌های مادی ما را اینها از بین بردند. دانشگاهها که باید سرمایه انسانی برای ما درست کنند، اینها به وضع عقب افتاده‌ای نگه داشتند و دستور داشتند که نگذارند [در] آنجا یک انسان کامل و خدمتگزار بار بیاید.