امید به اجرای عدالت

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
۲۶ آذر ۱۳۵۸/ ۲۷ محرم ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
امید به اجرای عدالت

ما اميد اين را داريم كه يك قدرت اسلامى، قدرت عدل، قدرتى كه در پناه عدل باشد، نه در پناه سرنيزه، نه در پناه- نمى‌دانم- توپ و تانك، يك همچو قدرتى پيدا بشود و تمام بشر با هم باشند. به ما اين وعده را داده‌اند كه در يك وقتى كه امام زمان- سلام اللَّه عليه- ظهور كند، اين اختلافات از بين مى‌رود و همه برادروار با هم هستند. ديگر زورمند و- عرض مى‌كنم كه- زوركشى در كار نمى‌ماند. ما اميدواريم يك قدرى از اين مطلب را، يك ورقى از اين مطلب را، بتوانيم آن قدرى كه قدرت داريم اجرا كنيم. و ما اميدواريم كه ملتها كه با ما هستند، دولتها هم با ما بشوند، و صلاح خودشان هم اين معناست كه با ما بشوند و اميدوار اين معنا هستيم. ان شاء اللَّه.