صدور نهضت به سایر بلاد

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (قیام 15 خرداد- دخالتهای امریکا)
ساعت ۱۰ صبح ۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
صدور نهضت به سایر بلاد

اميدواريم كه اين نهضت به ساير بلاد اسلامى هم صدور پيدا بكند. و اين مكتب، مكتب همه مسلمين است بلكه همه مستضعفين.