امید به غلبه مستضعفین بر مستکبرین

سخنرانی در جمع اهالی ارومیه (توجه مردم دنیا به ملت ایران)
۲۵ مرداد ۱۳۵۹/ ۵ شوال ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
امید به غلبه مستضعفین بر مستکبرین

بحمد اللَّه، موفق شديد شما و موفق شدند ملت ايران كه نام نامى اين كشور را در همه جاى دنيا منتشر كنند و همه اهالى ممالك اسلامى و غير اسلامى توجه به شما، توجه به ملت عزيز ما دارند. و اميدوارم كه اين نهضت و اين انقلاب منتهى بشود به ظهور امام عصر- سلام اللَّه عليه- و اميدوارم كه اين انقلاب ما به همه دنيا و براى همه مستضعفين، براى نجات همه مستضعفين به همه دنيا صادر بشود و همه همان راهى كه‌ براى شما هست و غلبه كرديد بر دشمن اسلام و دشمن ملت، مستضعفين هم غلبه كنند بر مستكبرين.