بیداری کشورهای مسلمان، خطر برای امریکا

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
۱۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
بیداری کشورهای مسلمان، خطر برای امریکا

اكثراً صرف وقت مى‌شود براى اينكه اين جمهورى اسلامى را از بين ببرند.
از قرارى كه در اين نوشته‌ها يا در گفته‌ها بود، رئيس جمهور امريكا گفته است كه اين جنگ را ديگر بايد يك كارى بكنيم از بين برود؛ براى اينكه اين جنگ ديگر به نفع امريكا نيست. شما ببينيد اين چه اقرارى است كه يك نفر آدم، رئيس جمهور يك كشور ابرقدرت- به اصطلاح- همچو اقرار مى‌كند كه جنگ تا حالا به نفع امريكا بوده است؛ براى اينكه جنگ براى به هم زدن اين جمهورى اسلامى بوده است، حالا كه مى‌بينيم نمى‌شود اين كار و ممكن است كه جمهورى اسلامى رشد زياد بكند و ساير كشورهاى‌ مسلمان هم بيدار بشوند، پس حالا يك خطرى است براى امريكا، ديگر به نفع امريكا نيست. حالا تقاضا كرده است از همه اشخاصى كه دست اندر كارند كه بيايند و اين جنگ را به يك طورى به صلح برگردانند.