پانزده خرداد، لبیک مردم به صدای روحانیون

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (قیام 15 خرداد- دخالتهای امریکا)
ساعت ۱۰ صبح ۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
روحانیت و مسئولیت‌ها,
پانزده خرداد، لبیک مردم به صدای روحانیون

در عین حالی که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای‌ ملت ما، لکن مبدا جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانیون قیام کردند و به دست روحانیون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و 15 خرداد یک انعکاسی بود از همان قیام. روحانیت را گرفتند قریب تمام علمای تهران را گرفتند و حبس کردند، و شاید مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس بودند و بعد بتدریج رها شدند، و از آنجا شروع شد به نهضت و مخالفت. در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون. و در همه جا، در همه مملکت این نهضت شروع کرد و مبداش از همان 15 خرداد بود.