پیوستن به سایر طبقات ملت

پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‌
۱۶ مهر ۱۳۵۷/ ۵ ذی القعده ۱۳۹۸
روحانیت و مسئولیت‌ها,
پیوستن به سایر طبقات ملت

طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند، و بر اساس به دست آمدن استقلال و آزادی و خلع ید غاصبان از حقوق ملت در تمام ابعادش، به سایر طبقات ملت بپیوندند.