شایعه سازی در انتخابات

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۲۱ اسفند ۱۳۵۸/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۰
تبلیغات بعد از انقلاب,
شایعه سازی در انتخابات

خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه‌دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیله ممکن به تضعیف آن کوشا بوده‌اند، و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار بر می‌دارد، تبلیغات و شایعه‌سازیها به اوج خود رسیده، و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانه شکست نهایی یافته‌اند از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود نهضت اسلامی را پیش برده‌اند، در این مرحله نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند و تحت تاثیر این شایعه‌ها واقع شوند، و از شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری کنند. این جانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طَبَق اخلاص تقدیم می‌کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه‌ام را بپذیرید، و با شرکت عمومی خود در انتخابات، قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امریکای ستمکار را بنمایید.