رویدادهای مهم سال 1342 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1342 هجری خورشیدی

تقیّه را به دلیل هجوم ماموران به مجالس عزای امام صادق در فیضیه، تبریز و مشهد حرام اعلام کردند.

مهمترین رویداد خرداد سال 1342 هجری خورشیدی

در شرایطی که ساواک از سخنرانان برای عدم تعرّض به شاه و اسرائیل تعهّد گرفته بود، در سخنرانی عصر عاشورا به شدّت به شاه و دخالت‌های اسرائیل انتقاد کردند.

مهمترین رویداد خرداد سال 1342 هجری خورشیدی

دستگیری و اعزام به تهران در بامداد نیمه خرداد، به دلیل سخنرانی عاشورا (خبرها حکایت از احتمال اعدام امام داشت. تظاهرات خونینی در تهران و ورامین و سایر شهرها برگزار شد. سیل اعلامیه‌ها، تلگراف‌ها و نامه‌ها از سوی مراجع داخل و خارج و شخصیت‌های ملی و مذهبی، دستگاه حاکم را تحت فشار گذاشته بود. این فشارها باعث انتقال امام در ۱۲ مرداد ماه به مکانی تحت کنترل در تهران شد)