رویدادهای مهم سال 1355 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد مهر سال 1355 هجری خورشیدی

در پیامی تغییر تقویم اسلامی به شاهنشاهی از طرف رژیم را اسلام‌ستیزی خواندند.