رویدادهای مهم سال 1368 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1368 هجری خورشیدی

عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقام رهبری.

مهمترین رویداد اردیبهشت سال 1368 هجری خورشیدی

صدور دستور تدوین متمم قانون اساسی.

مهمترین رویداد اردیبهشت سال 1368 هجری خورشیدی

در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۸ پزشکان وجود سرطان معده را تایید کردند. در دوم خردادماه امام تحت عمل جراحّی قرار گرفتند.