جمهوری اسلامی

کتابشناسی انقلاب اسلامی ایران از سالهای 1380 تا 1372
تطور اندیشه سیاسی امام خمینی (قدس سره الشریف)
امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره ی گفتمان های رسمی در حوزه ی سیاست (2) - تحول مفاهیم و پیش فهم های معرفتی و تاریخی
امام خمینی، اصول و ارزشها
مردان خدا اینگونه اند
امام خمینی مدل نوینی از حکومت را پایه گذاری کرد
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است