نقش مردم

نقش مردم در کلام و اندیشه امام خمینی (قدس سره)
سیره امام خمینی(ره)؛رمز قوام و ماندگاری نظام اسلامی
امام خمینی (ره) به حقوق اساسی مردم احترام ویژه‌ای می‌گذاشت
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است
عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود