خودباختگی

خمینی روح و تجسم اسلام
امام خمینی و احیای تفکر دینی
خودباختگی؛ بی هویتی
خودباختگی؛ اندوهی دامنه‌­دار
راههای تداوم ارزشهای نسل انقلاب اسلامی ایران از نگاه امام خمینی (ره)
خودباوری و خودباختگی از دیدگاه امام خمینی(ره)
نظریه انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی