دریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدهدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیانهدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیاننفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است22 بهمن باید سرمشق ما باشد22 بهمن باید سرمشق ما باشدضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانهدیه الهیهدیه الهیدانشگاه و حوزه برای انقلابدانشگاه و حوزه برای انقلابلبیک یا حسینلبیک یا حسینحفظ اسلام و اصول انقلابحفظ اسلام و اصول انقلاب انقلاب اسلامی ایران صفحه 2