هیهات منا الذلههیهات منا الذلهالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبجلوگیری از طلم و فسادجلوگیری از طلم و فسادجهاد در راه خدا و برای خداجهاد در راه خدا و برای خداقیام انقلاب‌سازقیام انقلاب‌سازمسابقه برای شهادتمسابقه برای شهادتجنگ برای نمازجنگ برای نمازسید الشهدا مذهب را بیمه کردسید الشهدا مذهب را بیمه کردسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته استسیدالشهدا اسلام را زنده نگه داشته است قیام حسینی صفحه 2