در امتداد تاریخ

اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست که اسلام و قرآن را جاوید نگه دارد و با خون شهیدانی چون فرزندان وحی احیا و پشتیبانی فرماید و حسین بن علی را برانگیزد، تا جان خود و عزیزانش را فدا نماید، تا در امتداد تاریخ، خون پاک او بجوشد.  ۱۶ خرداد ۱۳۶۰

کانت إراده الله تعالی و ما تزال تحفظ الإسلام و القرآن خالداً واحیته و دعمته بدماء شهداء کابناء الوحی و اثارت و دفعت الحسین بن علی عصاره النبوه و ذکری الولایه حتی یقدم روحه و روح اعزائه فداء لعقیدته، حتی یبقی دمه الطاهر ثائراً و یروی دین الله و یحمی الوحی و نتائجه. ۳ شعبان ۱۴۰۱

divine will was and is to keep alive the liberating ( religion of ) Islam and the Qur'an and to revive and support them through the blood of the martyrs. And to bring forth, Husayn ibn`Ali(`a ) so that he would sacrifice his own life as well as the lives of his beloved ones for his faith. so that his pure blood would surge forth till the end of history and revive the religion of God and protect Divine Inspiration and its fruits! 6 June 1981

دریافت طرح
اشتراک در امتداد تاریخ
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)قیام عاشوراقیام حسینیمحرم و عاشوراعلل و عوامل قیام عاشورازیارت عاشوراحضرت رقیه سلام‌الله‌علیها