درس ایثار در عید قرباندرس ایثار در عید قربانفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هابسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستوحدت کلمه اسلامیوحدت کلمه اسلامیتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانانپیام به برادران عرب و مسلمانپیام به برادران عرب و مسلمانپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیپایداری و اتحاد دولتهای اسلامیجهاد برای فلسطینجهاد برای فلسطینإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْإِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاکُمْ جهان اسلام صفحه 2