۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشدبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندبه مناسبت سالگرد شهادت احمدی روشن/ با ترور نمی‌توانند ملت ما را از راهی که انتخاب کرده منصرف کنندمهمترین عامل در کسب خودکفایی، توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد و متخصص استمهمترین عامل در کسب خودکفایی، توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد و متخصص است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی