۱۹ شهریور سالروز درگذشت ابوذر زمان، آیت الله طالقانی۱۹ شهریور سالروز درگذشت ابوذر زمان، آیت الله طالقانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی