ولادت انسان کاملولادت انسان کاملبزگترین انسان کاملبزگترین انسان کاملاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِاکْرَمِهاانسان کاملانسان کاملانسان اسلامیانسان اسلامیعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان استعظمت انسان به اخلاق و رفتار و کردار انسان است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی