۵۷/۱۲/۱۰ » سخنان امام خمینی (ره) خطاب به مردم درباره نوع حکومت
01:55
۵۷/۱۱/۱۲ » بخشی از سخنان امام در بهشت زهرا (س)
05:17
۵۷/۱۱/۱۲ » پاسخ امام به سوال خبرنگار در هواپیما درباره احساس بازگشت
00:22
۵۷/۱۱/۱۲ » بازگشت امام به میهن پس از تبعید در ۱۲ بهمن ۵۷
05:53
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنان امام خمینی (ره) در بدو ورود به ایران در بهشت زهرا
02:57
۵۷/۱۱/۰۵ » مصاحبه امام با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار
04:33
۵۷/۱۰/۱۱ » سخنان امام خمینی (ره) درباره مخالفت با جمهوری اسلامی
03:47
۵۷/۰۹/۲۵ » نظر امام خمینی (ره) درباره عدم مقبولیت شاه و برکناری وی
02:26
۵۷/۰۸/۱۷ » سخنان امام خمینی (ره) درباره ویژگی های حاکم اسلامی
05:53
بیانات تصویری امام خمینی سال 1358