۵۸/۱۱/۱۹ » قرائت پیام امام به خانواده‌های شهدا درباره وابستگی صلح جهانی به نابودی مستکبرین توسط حاج احمد آقا
05:25
۵۸/۰۹/۲۸ » مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
37:05
۵۸/۰۹/۲۶ » مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
78:10
۵۸/۰۸/۱۹ » سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)
42:52
۵۸/۰۸/۱۹ » قرائت نامه پاپ به امام خمینی توسط اسقف هانیبال بوگینینی
04:50
۵۸/۰۵/۲۶ » سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
24:51
۵۸/۰۵/۲۵ » سخنرانی در جمع مردم (ویژگیهای روز جهانی قدس)
12:38
۵۸/۰۱/۱۰ » سخنرانی در جمع مردم و تاکید بر رای به «جمهوری اسلامی»
04:25
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت پنجم
50:16
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت چهارم
59:43
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت سوم
75:22
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت دوم
51:28
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت اول
53:14
بیانات تصویری امام خمینی سال 1359