۵۸/۰۵/۲۵ » پیام امام به مناسبت روز قدس
45:29
۵۸/۰۳/۰۴ » نقش انقلاب در ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم از نگاه امام
45:29
۵۸/۱۲/۲۲ » سخنان امام درباره مسئولین آحاد ملت در قبال کشور و مسائل عمومی
45:29
۵۸/۱۱/۱۹ » قرائت پیام امام به خانواده‌های شهدا درباره وابستگی صلح جهانی به نابودی مستکبرین توسط حاج احمد آقا
45:29
۵۸/۰۴/۲۶ » سخنرانی امام درباره ویژگیهای سران حکومت اسلامی
45:29
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت پنجم
45:29
۵۸/۰۱/۰۱ » تفسیر سوره حمد | قسمت اول
45:29
۵۸/۱۰/۱۴ » سخنان امام خمینی (ره) درباره وحدت، تحزب و آزادی
45:29
۵۸/۱۰/۰۷ » نظرات امام خمینی (ره) درباره قیام ۱۵ خرداد
45:29
۵۸/۱۰/۰۱ » سخنرانی امام خمینی(ره) درباره وحدت و رکن اسلام درانقلاب
45:29
۵۸/۰۹/۲۸ » نظر امام خمینی (ره) درباره کارتر و تهدیدهای امریکا
45:29
۵۸/۰۸/۱۹ » سخنان امام خمینی (ره) خطاب به فرستاده پاپ
45:29
۵۸/۰۷/۲۹ » هشدارهای امام خمینی (ره) درمقابل توطئه ها و تبلیغات سوء
45:29
۵۸/۰۶/۰۲ » سخنان امام خمینی(ره) درباره آزادی به حد و حصر و وارداتی
45:29
۵۸/۰۶/۰۲ » سخنان امام خمینی(ره) درباره آزادی و توطئه در سایه آن
45:29
۵۸/۰۵/۲۷ » واکنش انقلابی امام خمینی(ره) به توطئه گران
45:29
۵۸/۰۵/۲۷ » سخنان امام خمینی(ره) درباره سوءاستفاده گروهکها از آزادی
45:29
۵۸/۰۵/۲۶ » سخنان انقلابی امام خمینی (ره) خطاب به توطئه گران
45:29
۵۸/۰۵/۲۶ » عذرخواهی وتوبه امام خمینی(ره) به دلیل انقلابی عمل نکردن
45:29
۵۸/۰۴/۰۷ » سخنان امام خمینی (ره) درباره آزادی در تمدن اسلام
45:29
۵۸/۰۳/۲۵ » توصیه امام خمینی(ره) به اقشارملت درباره غرب زدگان
45:29
۵۸/۰۳/۱۵ » نظر امام خمینی (ره) درباره جایگاه ملت در نهضت
45:29
۵۸/۰۲/۱۴ » سخنان امام خمینی (ره) درباره شهادت شهید مطهری (ره)
45:29
۵۸/۰۵/۲۶ » عذرخواهی و توبه امام خمینی(ره) به دلیل انقلابی عمل نکردن
45:29
۵۸/۰۸/۲۷ » سخنان امام خمینی (ره) درباره انور سادات
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1359