۶۳/۱۱/۱۴ » سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
37:33
۶۳/۰۹/۲۰ » قصاص از رحمت اسلام است
02:17
۶۳/۰۹/۲۰ » مرگ فاسد برای خودش رحمت است
02:47
۶۳/۰۹/۲۰ » دعوت قرآن به رفع فتنه از تمام عالم
03:20
۶۳/۰۹/۲۰ » اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز
02:31
۶۳/۰۹/۲۰ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)
22:44
۶۳/۰۸/۰۸ » لزوم پیشگیری از حوادث
01:26
۶۳/۰۸/۰۸ » خود شما باید طوری باشید که مورد تهاجم اینها واقع نشوید
01:36
۶۳/۰۸/۰۸ » مجلس ، دولت و همه مسئولین خدمت گذارند
01:29
۶۳/۰۸/۰۸ » استقلال عامل پیشرفت
01:28
۶۳/۰۸/۰۸ » استکبار جهانی خواستار عدم پیشرفت و وابستگی
02:55
۶۳/۰۸/۰۸ » وابستگی به خارج منشاء عدم پیشرفت کشورهای اسلامی
02:14
۶۳/۰۸/۰۸ » سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تاثیر آن در جهان)
12:54
۶۳/۰۶/۱۵ » از خدای تعالی می‌خواهم که همه ما را بیدار کند
01:18
۶۳/۰۶/۱۵ » اختلاف افکنی میان مسلمین
01:56
۶۳/۰۶/۱۵ » تفاوت فهم اعمال در پیامبران و مردم
03:00
۶۳/۰۶/۱۵ » تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
03:38
۶۳/۰۶/۰۴ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره مسئولین جمهوری اسلامی
01:19
۶۳/۰۵/۱۸ » دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
02:32
۶۳/۰۵/۱۸ » مطلبی را میگوییم اسباب لکه دار شدن دولت و مجلس نشود
01:28
۶۳/۰۵/۱۸ » برای سپاه و ارتش جایز نیست
01:02
۶۳/۰۵/۱۸ » رادیو نباید بی توجه یک مسائلی را بگوید
00:58
۶۳/۰۵/۱۸ » سپاه و ارتش دسته بندی نداشته باشند
00:00
۶۳/۰۵/۱۸ » طرح اختلاف نظرات بدون مخاصمه
02:34
۶۳/۰۵/۱۸ » باید احساس خطر بکنید برای جمهوری اسلامی
01:50
۶۳/۰۵/۱۸ » وابستگی دین و دنیا به اسلام
02:28
۶۳/۰۵/۱۸ » جلوه اسلام در سراسر جهان
02:22
۶۳/۰۵/۱۸ » تبلیغات استکبار علیه ایران و اسلام
01:59
۶۳/۰۵/۱۸ » قرآن در حجاب است
01:56
۶۳/۰۵/۱۸ » محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
02:22
۶۳/۰۵/۱۸ » عدم تحقق حکومت تماما اسلامی در همه اعصار
02:36
۶۳/۰۴/۱۰ » ما چه هستیم و آنها چه هستند
01:18
۶۳/۰۴/۱۰ » برادری با ملت عراق
01:20
۶۳/۰۴/۱۰ » اگر تهذیب نفس باشد از هیچ چیزی باک ندارد
01:06
۶۳/۰۴/۱۰ » عکس العمل اعمال انسان
01:57
۶۳/۰۴/۱۰ » تمام مفاسد از خود آدم است
02:26
۶۳/۰۴/۱۰ » آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
01:52
۶۳/۰۴/۱۰ » حکومتهای تزکیه نشده مانع وحدت ممالک اسلامی
01:32
۶۳/۰۴/۱۰ » سازش با ابر قدرتها ظلم به بشر است
02:41
۶۳/۰۴/۱۰ » عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
02:27
۶۳/۰۴/۱۰ » پیروان دروغین حضرت مسیح(ع)
02:21
۶۳/۰۴/۱۰ » گرفتاری ملتها در چنگال قدرتها
01:52
۶۳/۰۴/۱۰ » ما مهمانهای خوبی نیستیم برای خدا
01:53
۶۳/۰۴/۱۰ » او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ
02:32
۶۳/۰۴/۱۰ » سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
28:20
۶۳/۰۴/۱۰ » سخنرانی امام درباره ریشه مفاسد در دنیا
02:30
۶۳/۰۲/۲۵ » حفظ جمهوری اسلامی ، یک وظیفه اسلامی
01:47
۶۳/۰۲/۲۵ » فَاسْتَقِمْ کَما امِرْت
01:52
۶۳/۰۲/۲۵ » هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
01:41
۶۳/۰۲/۲۵ » مجریان امور درهرجا اسلامی باشند
01:59
۶۳/۰۲/۲۵ » اهمیت بانکداری اسلامی
02:11
۶۳/۰۲/۲۵ » لزوم اهتمام به امر کشاورزی
03:07
۶۳/۰۲/۲۳ » ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
00:57
۶۳/۰۲/۲۳ » حقوق بشر دروغین آمریکایی
01:49
۶۳/۰۲/۲۳ » قیام استکبار علیه اسلام
01:35
۶۳/۰۲/۲۳ » اسلام خطری برای استکبار
01:20
۶۳/۰۲/۲۳ » تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی
01:42
۶۳/۰۲/۲۳ » اگر خیال کنید نمی توانید نخواهید توانست
02:48
۶۳/۰۲/۲۳ » مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
03:29
۶۳/۰۲/۲۳ » نمازجمعه ، عبادتی تماما سیاسی
01:47
۶۳/۰۲/۲۳ » وحدت مسلمین
02:27
۶۳/۰۲/۲۳ » ایران اسلامی و استکبارجهانی
01:38
۶۳/۰۲/۲۳ » منحصر نبودن قرآن به احکام شخصی
01:42
۶۳/۰۲/۲۳ » خودسازی و مردم سازی
03:39
۶۳/۰۲/۲۳ » دعوت به اسلام بدون در نظر گرفتن میزان قدرت
02:58
۶۳/۰۲/۰۹ » باید خودمان ملت را حفظ کنیم
01:33
۶۳/۰۲/۰۹ » انتخابات و شورای نگهبان
01:33
۶۳/۰۲/۰۹ » رای دادن در انتخابات تکلیف شرعی
01:53
۶۳/۰۲/۰۹ » اخلاص در انتخابات
00:58
۶۳/۰۲/۰۹ » انتخابات و دخالت بیگانگان
01:52
۶۳/۰۲/۰۹ » مساله مقام و ریاست در اسلام
01:19
۶۳/۰۲/۰۹ » اختلاف ، عامل شکست مشروطه
02:35
۶۳/۰۲/۰۹ » برنده انتخابات
03:28
۶۳/۰۲/۰۹ » عالم متهتک ، جاهل متنسک
02:46
۶۳/۰۲/۰۹ » مقدسین نهروان
03:39
۶۳/۰۲/۰۹ » حکومت نبوی
02:39
۶۳/۰۱/۱۹ » مدعیان حقوق بشر
01:34
۶۳/۰۱/۱۹ » شورای محترم نگهبان
02:07
۶۳/۰۱/۱۹ » بانوان و سیاست
03:26
۶۳/۰۱/۱۹ » بانوان انقلابی
01:54
۶۳/۰۱/۱۹ » نقش بانوان در جامعه
01:57
۶۳/۰۱/۱۹ » بانوان در دوران پهلوی
03:55
۶۳/۰۱/۱۹ » سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)
19:50
بیانات تصویری امام خمینی سال 1364