۶۳/۰۶/۰۴ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره مسئولین جمهوری اسلامی
01:19
۶۳/۰۴/۱۰ » سخنرانی امام درباره ریشه مفاسد در دنیا
02:30
بیانات تصویری امام خمینی سال 1364