۶۳/۰۴/۱۰ » سخنرانی امام درباره ریشه مفاسد در دنیا
45:29
۶۳/۰۶/۰۴ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره مسئولین جمهوری اسلامی
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1364