۶۴/۱۲/۱۱ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره عظمت حضرت زهرا (س)
06:13
۶۴/۰۹/۰۹ » نگاه امام به وحدت در جهان اسلام
05:13
۶۴/۰۶/۱۳ » سخنرانی امام درباره وظیفه حکومت در قبال بیت المال مسلمین
09:17
بیانات تصویری امام خمینی سال 1365