۶۴/۱۲/۱۱ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره عظمت حضرت زهرا (س)
06:13
۶۴/۰۶/۱۳ » سخنرانی امام درباره وظیفه حکومت در قبال بیت المال مسلمین
09:17
۶۴/۰۱/۲۹ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
28:54
بیانات تصویری امام خمینی سال 1365