۶۴/۱۲/۱۱ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره عظمت حضرت زهرا (س)
06:13
۶۴/۰۹/۰۹ » نگاه امام به وحدت در جهان اسلام
05:13
۶۴/۰۶/۱۳ » سخنرانی امام درباره وظیفه حکومت در قبال بیت المال مسلمین
09:17
۶۴/۰۱/۲۹ » خدا با ماست
01:50
۶۴/۰۱/۲۹ » آنهایی که خواب آمریکا را می بینند
01:22
۶۴/۰۱/۲۹ » دفاع از مسلمین جهان (قسمت دوم)
02:40
۶۴/۰۱/۲۹ » دفاع از مسلمین جهان
01:33
۶۴/۰۱/۲۹ » القا کنندگان ترس در ملت
01:20
۶۴/۰۱/۲۹ » دوستان دشمن
01:13
۶۴/۰۱/۲۹ » مایوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
02:05
۶۴/۰۱/۲۹ » تهدید و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
03:29
۶۴/۰۱/۲۹ » تحول جوانان
01:31
۶۴/۰۱/۲۹ » حرکت به سمت قله
01:51
۶۴/۰۱/۲۹ » تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‌
04:05
۶۴/۰۱/۲۹ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
28:54
بیانات تصویری امام خمینی سال 1365