۶۵/۰۶/۰۲ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره عظمت حضرت علی (ع)
05:26
۶۵/۰۳/۱۹ » سخنرانی امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس و ترک حب دنیا
05:22
بیانات تصویری امام خمینی سال 1366