۶۶/۱۲/۱۲ » شریک جنایت
02:05
۶۶/۱۲/۱۲ » ملت شهادت
02:10
۶۶/۱۲/۱۲ » امام علی(ع)
01:06
۶۶/۱۲/۱۲ » امیر مظلوم
02:44
۶۶/۱۲/۱۲ » سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
10:53
۶۶/۰۹/۱۹ » تحویل وصیت نامه سیاسی الهی به خبرگان
07:30
۶۶/۰۸/۱۹ » حکومت اسلامی ، سیره نبوی
03:25
۶۶/۰۸/۱۹ » دین وسیاست
03:03
۶۶/۰۸/۱۹ » عدل مقدمه انسان سازی
02:07
۶۶/۰۸/۱۹ » ادعیه کتاب صاعد
02:02
۶۶/۰۸/۱۹ » مقصد اعلی
04:41
۶۶/۰۸/۱۹ » جلوه تام حق تعالی
02:43
۶۶/۰۸/۱۹ » سخنرانی در جمع مسئولین نظام (مقصد معرفی حق تعالی با تمام صفاتش)
19:02
۶۶/۰۷/۰۷ » حسنه مطلقه
01:51
۶۶/۰۷/۰۷ » وحدت ملی
02:57
۶۶/۰۷/۰۷ » معنای حسنه
03:11
۶۶/۰۷/۰۷ » قید و بند نفسانی
01:01
۶۶/۰۷/۰۷ » گرفتار نفس
01:14
۶۶/۰۶/۰۱ » هتک حرمت کعبه
03:07
۶۶/۰۶/۰۱ » کشتار حجاج توطئه ای از پیش طراحی شده
02:52
۶۶/۰۶/۰۱ » خائنین حرمین
03:20
۶۶/۰۶/۰۱ » نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
02:09
۶۶/۰۶/۰۱ » حج خونین
03:37
۶۶/۰۶/۰۱ » اشکال کردن به امور بدون اطلاع
01:22
۶۶/۰۶/۰۱ » کاخ نشین و کوخ نشین
01:21
۶۶/۰۶/۰۱ » ما هیچ هستیم و همه چیز خداست‌
02:37
۶۶/۰۶/۰۱ » سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت در آستانه هفته دولت (فاجعه کشتار حجاج)
22:16
۶۶/۰۵/۲۳ » ضدیت با حق
01:02
۶۶/۰۵/۲۳ » قیام انبیاء برای اقامه حکومت عدل
04:44
۶۶/۰۵/۲۳ » سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
19:28
۶۶/۰۴/۱۱ » سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)
09:10
۶۶/۰۴/۰۸ » اهمیت مسئله قضا ومشکلات آن
01:45
۶۶/۰۳/۱۳ » دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
02:03
۶۶/۰۳/۱۳ » همه چیز در سایه اسلام محفوظ باشد
02:22
۶۶/۰۳/۰۸ » دام آمریکا
01:12
۶۶/۰۳/۰۸ » همه ملت همصدا باشند
01:38
۶۶/۰۳/۰۸ » اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
01:52
۶۶/۰۳/۰۸ » اگر ما سازش کنیم له میشویم
01:17
۶۶/۰۳/۰۸ » وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
03:39
۶۶/۰۳/۰۸ » ما همه در خوابیم
02:45
۶۶/۰۳/۰۸ » جز او کسی نیست و چیزی نیست
03:24
۶۶/۰۳/۰۸ » ورود به محضر الهی
02:24
۶۶/۰۳/۰۸ » سرکشی نفس
03:06
۶۶/۰۳/۰۸ » ضیافت الله ، ترک شهوات دنیوی
04:46
۶۶/۰۳/۰۸ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
31:22
۶۶/۰۱/۲۵ » حفظ وحدت ودوری از اختلاف
02:09
۶۶/۰۱/۲۵ » مرگ بر همه ظلم ها
01:28
۶۶/۰۱/۲۵ » ماه رمضان ماه جنگ است
02:44
۶۶/۰۱/۲۵ » ادعیه کم نظیر
01:37
۶۶/۰۱/۲۵ » خاتم رسل ، خاتم ولایت
02:37
۶۶/۰۱/۲۵ » قرآن و ادعیه ، اسرار الهی
03:35
۶۶/۰۱/۲۵ » ماه نبوت و امامت
03:44
۶۶/۰۱/۲۵ » سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
21:33
۶۶/۰۱/۰۸ » ایستادگی دربرابر ابرقدرتها
01:10
۶۶/۰۱/۰۸ » بی اعتنایی مردم به خارج
01:14
۶۶/۰۱/۰۸ » سردرگمی آمریکا
01:13
۶۶/۰۱/۰۸ » تحول در افکار عمومی جهان
02:53
۶۶/۰۱/۰۸ » پزشکان مجاهد
02:15
۶۶/۰۱/۰۸ » مصائب حکومت نبوی
01:21
۶۶/۰۱/۰۸ » اعجاز نبوت پیامبر اکرم(ص)
03:02
بیانات تصویری امام خمینی سال 1367