فیلم

خدمت به اسلام

وظیفه سربازی
باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم
مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم
مملکت اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد
از خدای تبارک و تعالی، توفیق همه قوای مسلح را می‌خواهم
نقش اساسی مردم در تمامی مراحل انقلاب اسلامی
این ملت در خدمت به اسلام کمر بسته‌اند تا آنکه به پیروزی نهایی‌برسد
توشه آخرت؛ توحید و خدمت به اسلام‌
سخنرانی در جمع مسئولان صدا و سیما (رسالت و جایگاه صدا و سیما)
بیشتر