فیلم

سیاست

بیدار و متحد کردن مسلمین در حج
اگر اینها حذف بشوند ، مردم آرامش بهتر پیدا میکنند
نیاز مجلس به افراد متعهد و متخصص
آنکه دخالت در اموراسلامی نمی‌کند بر خلاف اسلام رفتار می‌کند
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
این مجالس عزا را دست کم گرفتند
اهمیت جنبه سیاسی مراسم عزاداری
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
بیشتر