فیلم

امت اسلامی

 از خدای تعالی می‌خواهم که همه ما را بیدار کند
نگرانی پیامبر اکرم(ص) نسبت به عدم استقامت امت
شما آقایی خودتان را از اسلام کسب کنید
خدا اینها را(سران کشورهای اسلامی)هدایت کند
دولت های منطقه میتوانند شر ابرقدرتها را کم کنند
خداوند ملتهای اسلامی را بیدار کند
ما امروز از دوستان می ترسیم
استوری | ملت با اسلام است
بر پایه اسلام
بیشتر