فیلم

تبلیغات استکبار جهانی

خداوند تایید کرده است این جمهوری اسلامی را
اسلام یک خطر بسیار عظیمی است برای قدرتهای بزرگ
اعدام‌ها
استوری |‌ مدعیان حقوق بشر
باید این نعمت را حفظ کنیم
جنگ، جنگ روانی است
این انسجام را می‌خواهند به هم بزنند
بر همه لازم است که تبلیغات کنند
تبیین اساس کار ماست
بیشتر