فیلم

سینما رکس آبادان

سخنرانی در جمع بانوان باختران و اعضای بنیاد مستضعفان شیراز (مقابله با توطئه‌ها)
سالروز آتش زدن سینما رکس
بیشتر