۵۶/۱۱/۲۹ » سخنرانى در جمع روحانيون درباره جنايات شاه و مدعيان حقوق بشر
55:58
۵۶/۱۰/۰۱ » سخنرانى در جمع روحانيون و طلاب درباره جنايات رژيم پهلوى‌
56:57
۵۶/۰۸/۱۰ » سخنرانى در جمع روحانيون درباره قدرت روحانيت و خدمات علماى شيعه‌
61:19
۵۶/۰۷/۰۶ » سخنرانى : هشدار به روحانيون حوزه نجف نسبت به برداشتهاى غلط از احكام اسلام‌
43:15
بیانات صوتی امام خمینی سال 1357